ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โพสต์

เรื่องที่แนะนำ

สรุปครั้งที่ 10

สรุปผลการเรียนรู้ครั้งที่ 10  รายวิชา เว็บช่วยสอนWBI

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 
แต่ละกลุ่มนำเสนอต่อจากอาทิตย์ที่แล้ว

ทีมที่4 การจัดการเรียนการสอนแบบMOOC ในโลกของการศึกษาตอนนี้ มีหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมากมาย ทั้งเรื่องของนวัตกรรมการสอน   การออกแบบห้องเรียนของอาจารย์ หรือผู้สอนที่ต้องคอยวิ่งเข้าหากลุ่มของผู้เรียนมากขึ้น ทีมที่5 การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลอนิ่ง เป็นรูปแบบกรจัดการเรียนการสอนแตกต่างไปจากการเรียนนห้องเรียน ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านเว็บ   ได้ตลอดเวลา ทีมที่ 6 การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือผ่านเว็บ ·การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีการเรียนแบบวิธีการจัดกลุ่มงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มแรงบันดาล   ใจในการเรียนแบบสอนผ่านเว็บเป็นรูปแบบกรจัดการเรียนการสอนแตกต่างไปจากการเรียนใน   ห้องเรียนผู้เรียนสามารถเรียนผ่านเว็บได้ตลอดเววลา

โพสต์ล่าสุด

สรุปครั้งที่ 3

สรุปครั้งที่ 1

สรุปครั้งที่ 7

สรุปครั้งที่ 6

สรุปครั้งที่ 5

สรุปครั้งที่ 4

สรุปครั้งที่ 8

สรุปครั้งที่ 9

สรุปครั้งที่ 2

สรุปครั้งที่ 12